English (United States) Srpski (Srbija)
Morena inženjering d.o.o
  Bul. Nikole Tesle 17/lokal 3, 18000 Niš
  tel. 018/513-668, 526-652
  office@morenaict.com
  www.morenaict.com
  www.morena.co.rs
Trenutna pozicija:   Programi > Voce
Register   |  Prijava

FrutIS - Otkup i prerada voća

Minimize

 

Praćenje poslovnih procesa u hladnjačama

FrutIS je namenjen za evidentiranje i temeljno praćenje procesa otkupa i prerade voća u skladu sa vodećim međunarodnim standardima za procesiranje hrane. Rađen je u savremenom Windows okruženju uz korišćenje klasične klijent-server arhitekture koja obezbeđuje komforan rad velikog broja korisnika u isto vreme.

Posebno priznanje Diskobolos

FrutIS je od strane žirija Diskobolos 2006 dobio Posebno priznanje kao jedno od najvećih informatičkih rešenja u 2006 godini.

FrutIS trenutno koriste neki od najvećih izvoznika smrznute hrane u Srbiji (Libertas, ITN, Flora, PD Zaječar...).

Procesi koje prati FrutIS

 • saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima u procesu gajenja voća
 • preuzimanje voća od komitenata i od drugih preduzeća koja se bave otkupom
 • skladištenje voća
 • zamrzavanja svežeg voća
 • otkup zamrznutog voća
 • prerada (prebiranje, sortiranje i pakovanje)
 • kontrola kvaliteta: prijema, procesa proizvodnje i gotovih proizvoda
 • formiranje cene i prodaja

Suštinska dobit

Suštinska dobit korišćenja FrutIS-a je automatizacija dokumentovanja procesa otkupa i prerade - nema zastoja u procesiranju voća, premošćena su sva "uska grla". Evidentiranje svih potrebnih informacija procesa prerade je osnov za formiranje prodajne cene, a brojni izveštaji predstavljaju alat za kvalitetnu analizu poslovanja.

Dokumenti koji se evidentiraju kroz FrutIS

 • Ugovori
 • Otpremnice
 • Evidencija izvršenih usluga
 • Otkupni listovi
 • Specifikacije za isplatu dobavljačima
 • Priznanice
 • PDV priznanice
 • Identifikacioni listovi
 • Reklamacioni zapisnici
 • Magacinski prenosi
 • Evidencije zamrzavanja
 • Paletni listovi
 • Specifikacije proizvoda
 • Radni nalozi
 • Dnevne evidencije rada hladnjače (DERH)
 • Mikrobiološke analize
 • Zapisnici o kontrolama (terenska, procesna, prijemna, završna)

Veliki broj izveštaja

 • kartica ugovora/komitenta
 • stanje ugovora/komitenta
 • evidencioni list o terenskoj kontroli
 • kartica ambalaže/artikla
 • stanje ambalaže/artikla
 • brojno stanje robe/voća kod otkupljivača
 • zbirno zaduženje i razduženje otkupljivača
 • pregled prometa robe i gotovine
 • kartice i lager liste proizvoda
 • grafički prikaz lagera (magacina)
 • rekapitulacija prerade sirovine – utrošeno/dobijeno po DERH