English (United States) Srpski (Srbija)
Morena inženjering d.o.o
  Bul. Nikole Tesle 17/lokal 3, 18000 Niš
  tel. 018/513-668, 526-652
  office@morenaict.com
  www.morenaict.com
  www.morena.co.rs
Trenutna pozicija:   Programi > MorenaInn
Register   |  Prijava

MorenaInn - Recepcijsko poslovanje hotela

Minimize

 

HPMS MorenaInn

MorenaInn je softver namenjen automatizaciji poslovnih procesa u hotelima i hotelskim grupama. MorenaInn omogućava optimizaciju korišćenja smeštajnih kapaciteta, brz prijem gostiju, praćenje boravaka gostiju, tačno i brzo obračunavanje pruženih hotelskih usluga i analizu poslovanja u realnom vremenu (tj. dok još nije kasno da se na osnovu analize eventualno promeni poslovna politika). Engleski termin za ovakvu vrstu softvera je HPMS - Hotel Property Management System.

 
 
 
MorenaInn je zasnovan na tehnologijama namenjenim drugoj deceniji XXI veka: robusni sistem za upravljanje bazama podataka (Microsoft SQL Server) omogućava brzo pretraživanje miliona podataka i visoki stepen pouzdanosti dok višeslojna arhitektura zasnovana na servisima omogućava korišćenje programa ne samo na računarima u lokalnoj računarskoj mreži nego i preko Interneta ili iznajmljenih telekomunikacionh linija kao i lako povezivanje sa drugim sistemima (telefonske centrale, IPTV, globalni rezervacioni sistemi...).

 

 

 
 
MorenaInn je razvijan tri godine i u njega je ugrađeno desetogodišnje iskustvo inženjera Morene iz rada sa predhodnim Moreninim softverom za hotele koji je radio ili još uvek radi u tridesetak hotela. U prvih nekoliko meseci od izlaska na tržište, MorenaInn je instaliran u 7 hotela različitog profila (od 100 do 2500 kreveta, uključujući primorske, planinske i banjske hotele), svuda sa potpunim uspehom i na zadovoljstvo menadžmenta hotela i šefova recepcija.
Tehnički, MorenaInn je superiorna u odnosu na sve poznate svetske HPMS dok je funkcionalnost na nivou najboljih.

 

 

Funkcionalno, MorenaInn se može podeliti u sledeće segmente:
·         Ažuriranje i pretraživanje smeštajnih kapaciteta (Rooms Management)
·         Hotelske usluge (Hotel Services)
·         Cenovnici (Rate Management)
·         Poslovni partneri (CIS - Customer Information System)
·         Rezervacije (CRS - Central Reservation System)
·         Dnevne operacije (Front desk)
·         Recepcijska kasa (POS - Point of Sales)
·         Prodaja (Sales)
·         MorenaInn analize (BI - Business Intelligence)

 

 

 

 

Dokumentacija:

Opis proizvoda