English (United States) Srpski (Srbija)
Morena inženjering d.o.o
  Bul. Nikole Tesle 17/lokal 3, 18000 Niš
  tel. 018/513-668, 526-652
  office@morenaict.com
  www.morenaict.com
  www.morena.co.rs
Trenutna pozicija:   Programi > Leonardo
Register   |  Prijava

Leonardo

Minimize

Sistem za kontrolu odlazaka (DCS)

Registracija putnika koji treba da uđu u avione na aerodromima je važan i osetljiv proces. Krajem XX i početkom XXI veka sve veći broj aerodroma, prvo u Evropi, a nakon toga i u SAD, počeo je da razvija sopstvene, lokalne DCS (Local Departure Control System- Sistem za kontrolu odlazaka), nezavisne od avioprevoznika i zasnovane na standardnom hardveru za check-in šaltere i gejtove (CUTE Common Use Terminal Equipment).

Savremene tehnologije

Softverski paket "Leonardo" je lokalni DCS zasnovan na kombinaciji savremenih tehnologija (.Net platforma, web servisi, troslojna arhitektura...) i robusnog sistema za upravljanje bazama podataka (SQL Server). Dizajniran je za rad na PC kompatabilnim računarima pod Windows OS, uključujući i najnoviju generaciju Pocket PC-a! Web servisi i XML omogućavaju da klijenti budu i drugi, za sada nepoznati sistemi.

U praksi

Morenin Leonardo je prvi LDCS realizovan na .net platformi, inicijalno rađen za potrebe niškog aerodroma "Konstantin Veliki" (www.airportnis.co.rs).


Leonardo može da radi samostalno ili u kombinaciji sa:

 • FIDS sistemom, sa kojom deli podatke o letovima, tipu aviona koji je dodeljen letu, gejtovima koji su dodeljeni određenom letu i slično
 • Softverom za prodaju karata iz koga dobija informacije o prodatim kartama

Osnovni delovi Leonarda

 • AODB – aerodromska operativna baza podataka, SQL baza u koju se smeštaju informacije o aerodromskim resursima, letovima, putnicima, događajima i sl.
 • Leonardo Web Service – obuhvata aplikativnu logiku; ostali moduli Leonarda i eksterne aplikacije koriste i menjaju podatke isključivo preko ovog web servisa.
 • Check-In - .net aplikacija za ček-in šaltere. Boarding - .net aplikacija za gejtove
 • Administration/Reporting – upravljanje resursima i izveštavanje. Podržava rad na desktop, web i PDA klijentima. PDA klijent bazira se na Compact .Net Framework platformi.

Osnovne funkcije

 • Ažuriranje podataka o letovima kojima je korisnik (aerodrom) polazna ili prolazna tačka
 • Ažuriranje podataka o putnicima kojima su prodate karte za određeni let
 • Evidencija o registraciji putnika na check-in šalteru, uključujući vreme registracije i težinu predatog prtljaga
 • Štampanje propusnice za izlazak na pistu - ulazak u avion (Boarding Pass) za svakog putnika sa kupljenom kartom koji uključuje bar kod kojim se putnik nedvosmisleno identifikuje
 • Štampanje prtljažnih privezaka koji uključuju bar kod kojim se putnik - vlasnik prtljaga jednoznačno identifikuje
 • Evidencija putnika koji su prošli kroz izlazni gejt - za identifikaciju putnika koristi se bar-kod, umesto magnetnih kartica
 • "Otvaranje" i "zatvaranje" check-in šaltera od strane administratora
 • "Otvaranje" i "zatvaranje" gejtova od strane administratora
 • Real-time izveštaji o broju očekivanih, registrovanih i broju putnika koji su prošli kroz izlazni gejt, kao i o ukupnoj težini primljenog prtljaga
 • "Istorijski" izveštaji u cilju analize i predviđanja trendova